Cookies

Pro vaše pohodlné používání našeho e-shopu potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Rozumím".

Nastavení cookies

Zde si můžete upravit cookies dle vlastních preferencí

Potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies, abychom vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.

Souhlas můžete odmítnout zde

Využijte akci 1+1 zdarma na pivní "půllitry"a získejte dopravu zdarma.

Pravidla Valentýnských soutěží

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Rewild s.r.o. se sídlem U Prioru 804/3, Praha 6 - Ruzyně, 161 00, IČO 03738761 zapsaná pod spisovou značkou C 237030/MSPH u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“). 

  Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: podpora@manboxeo.cz 

 2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o Domácí pivovar Premium , kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;
 • dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

 2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 3. Každý soutěžící smí pro danou soutěž vložit pouze jednu odpověď prostřednictvím komentáře pod příspěvkem.

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit podmínky napsané pod soutěžním postem.

 2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 11 .2. do 23:59. Na příspěvky uveřejněné po tomto datu nebude brán zřetel. Výherce pořadatel vyhlásí v daném příspěvku v komentářích na facebookovém profilu pořadatele.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

  - o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
  - nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
  - v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 4. Každá soutěž má 1 výherce, který získá tuto výhru: Loveboxeo dle vlastního výběru / Dřevěnou vonící kytici dle vlastního výběřu / Hrneček s potiskem dle vlastního výběru z webu www.manboxeo.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 5. Správná odpověď, podle které vybereme vítěze, bude objektivní, dle skutečnosti. O výsledku tedy nelze spekulovat.

 6. Výherci soutěže, kteří odpověděli správnou odpověď, budou následně vylosováni náhodně z komentářů

  !Případně!

  Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

 7. Po vyhlášení výherců kontaktuje pořadatel dotyčné výherce takto:

  - napíše mu do zprávy na Facebooku pro získání údajů potřebných pro předání výhry.
  - pokud se pořadateli s výhercem nepodaří spojit ani do 7
   dnů od vyhlášení výsledků soutěže, výhra propadá pořadateli.

 8. Pokud výherce výhru odmítne, výhra propadá pořadateli.

 9. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

 10. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících: jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.